ကနဦးလုပ်ငန်းတည်ထောင်သူများအကြားက မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ နားလည်မှုအလွဲအမှားများကနဦးလုပ်ငန်းတည်ထောင်သူများအကြားက မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ နားလည်မှုအလွဲအမှားများ

မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ် တီထွင်ဖန်တီးမှုများကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပြဌာန်းသည့် ဥပဒေများဖြစ်သည်။ ဥပဒေများ မပြဌာန်းမီက စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် မိမိတို့၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဒီဇိုင်းများကို သူတစ်ပါးက ...

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအကြောင်း သိကောင်းစရာ အပိုင်း(၁)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအကြောင်း သိကောင်းစရာ အပိုင်း(၁)

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ပြဌာန်းခဲ့သည့်သမိုင်းကြောင်းကို လေ့လာကြည့် မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့လက်ထက် ၁၉၈၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ တွင် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ဥပဒေအမှတ် (၁၀/၈၈)မှာ ပြဌာန်းပေးခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ...